I. Általános rendelkezések

Tájékoztatjuk, hogy a webáruház (továbbiakban: Webáruház) használatával Ön, mint Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) elfogadja a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább a Webáruházat, ha a jelen ÁSZF-et megismerte, és azt maradéktalanul elfogadja.

Az ÁSZF hatálya vonatkozik a Webáruház használatára, regisztrációra, vásárlásra, illetve minden olyan elektronikus kereskedelmi ügyletre, amely e szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

A Smoking Acc. International Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a Webáruházban történt megjelenés időpontjától hatályos. A változtatások a létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

Jelen ÁSZF kiterjed minden, az Üzemeltető által forgalmazott árucikk és termék forgalmazására.

A webáruház bizonyos szolgáltatásai regisztráció nélkül is elérhetők. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd bejelentkezéshez) kötöttek.

A megrendelés interneten kötött, de nem írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. Jelen dokumentum nem kerül elektronikusan iktatásra, későbbiekben nem kereshető vissza.

A Webáruház használatához és a Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes, az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben, az Üzemeltető az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint használhatja fel.

A felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető valamint a Felhasználó közötti, a regisztráció illetve megrendelés során megadott email címen történő kommunikáció, írásbeli kommunikációnak minősül. Az ÁSZF-től történő bármely eltérésről a felek csak írásban állapodhatnak meg, annak mindkét fél általi elfogadával.

Amennyiben a webáruház működésével, megrendeléssel, és szállítással kapcsolatosan kérdése van, jelezze elérhetőségeinken keresztül!

Ügyfélszolgálat elérhetősége:


Telefonszám: +3670/6244460, 
E-mail: info@smokingacc.hu
Postacím: H-4034 Debrecen, Vágóhíd utca 8. - Munkanapokon: Hétfőtől péntekig: 8.00-16.30 között

Tárhelyszolgáltató:

PW Studio Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye: 4032 Debrecen, Nyék utca 97. I/7.
Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@pwstudio.hu